Olulisemad muudatused abivahendite hüvitamistingimustes

Alates 1. jaanuarist 2022 jõustuvad abivahendite määruse muudatused. Toome all välja
olulisemad muudatused.

 • Ortoose (sh tallatugesid) ja uriini eritumist suunavaid abivahendeid (nt kateetrid ja uriinikotid) hakkab rahastama Eesti Haigekassa ja nende soetamise aluseks on
  meditsiiniseadme kaart, mida saavad välja kirjutada pere- ja eriarstid.
  Puudeta lapsed saavad individuaalseid tallatugesid soetada perearsti tõendi alusel.
 • Need inimesed, kes on siiani Sotsiaalkindlustusameti poolse rahastamisega kateetreid
  soetanud, siis neile loob Eesti Haigekassa ise meditsiiniseadme kaardi, mistõttu ei ole
  vaja täiendavalt kateetrite tõendi saamiseks arsti poole pöörduda.
 • Enne 1. jaanuari väljastatud paberkandjal abivahendi tõenditele kehtib ühe kuuline
  üleminekuperiood, mis tagab selle, et inimestel on võimalik Sotsiaalkindlustusameti
  toega ortoose ja uriini eritumist suunavaid abivahendeid soetada kuni 31.01.2022.
  Erimenetluse otsuse alusel on inimesel võimalik abivahendeid soetada otsuse kehtivuse
  lõppkuupäevani.
 • Abivahendi vajaduse tuvastamise ja tõendi väljakirjutamise õigus antakse ka
  üldarstidele, arst-residentidele ning logopeedidele. Logopeedid saavad tuvastada
  vajadust dialoogiseadmete ja häälevõimendite (kõrimikrofon) isiklikuks kasutuseks.
 • Perearst lisati III ja IV aktiivsusgruppi proteeside ja manuaalsete ratastoolide
  abivahendi vajaduse tuvastajaks. Muudatuse järgselt väheneb eriarstide koormus.
 • Valgeid keppe saavad edaspidi raske või sügava nägemispuudega isikud soetada ilma
  tõendita.
 • Edaspidi on riigipoolse soodustusega võimalik soetada intiimpiirkonna puhastamiseks
  nahapuhastusvahendeid, mille pH-tase on 5,5 ning nahakaitsevahenditena saab edaspidi
  osta vaid tsinkoksiidil põhinevaid tooteid. Eesti Haigekassa poolt rahastatud kateetreid,
  uriinikotte või peenise katteid soetavatel isikutel on õigus osta Sotsiaalkindlustusameti
  soodustuse toel juurde nahakaitse ja -puhastuse vahendeid.
 • Desinfektandid võetakse riigi poolt kompenseeritavate abivahendite loetelust välja,
  kuna lähtuvalt sotsiaalhoolekande seaduse abivahendi mõistest, ei ole antud juhul
  tegemist abivajajale mõeldud abivahendiga, vaid need on olnud mõeldud hooldajate
  kaitseks. Seoses COVID-19 pandeemiaga on desinfektandid muutunud igapäevaseks
  üldkasutatavaks vahendiks käte desinfitseerimisel.
 • Loetelust arvati välja ka liikumispuudega isikule kohandatud sõiduauto, kuna selliseid
  autosid ettevõtted ei paku. Isikul, kellel on liikumispuue ja kes on proteesikandja või
  ratastooli kasutaja, on võimalik soetada auto kohandusi mootori käsitsemiseks
  (käsijuhtimisseade).
 • Abivahendi loetellu lisati trepironijad, et ratastooli kasutavad inimesed, kes elavad
  trepiga elamus, ei peaks vajaliku abivahendi saamist taotlema erimenetlusega. Tegemist
  on ratastooli kasutajale igapäevaselt vajaliku abivahendiga, mille taotlemine toimus
  varasemalt erimenetlusega.
 • Loetellu lisati ka jälgimisseadmetena beebimonitorid, mida on võimalik soetada kuni 3-
  aastase lapse vanemal, kellel on tuvastatud kuulmislangus alates 50 dB.
 • Eraldi abivahendikoodid loodi nii lamatiste vältimise madratsitele kui ka seisuraamidele
  ja –tugedele ning laste ortopeedilistele jalatsitele. Vaegnägijatele mõeldud
  abivahenditele loodi eraldi koodid, sest varasemalt olid need vaegkuuljatele mõeldud
  abivahendite all.
 • Loetellu lisati ka ortoproteesid ning teise kõrva heli ülekande süsteem (CROS).
 • Piirhindu suurendati individuaalselt valmistatud silmaproteesidel, abistaja juhitavatel
  käsiratastoolidel, II kategooria eriistmetel, II kategooria elektrilistel ratastoolidel,
  täiskasvanud isikute kuuldeaparaatidel, suurendavatel videosüsteemidel, daisypleieritel,
  signaliseerimisseadmetel ja vastuvõtjatel.
 • Piirmäära suurendati prilliklaasidel 50 protsendilt 90 protsendile, kuna tegemist on
  esmavajalike optiliste abivahenditega igapäevaelus toimetulekuks. Prilliklaase saavad
  soetada isikud, kellel esineb raske või täielik probleem nägemisfunktsioonides ning
  nägemisteravus paremini nägevas silmas koos korrektsiooniga 0.3 või alla selle, lastel
  0,5 ja/või silmade vaateväli kitsam kui 30 kraadi.
 • Invarollerite, valgusfiltrite ja suurendusklaaside hüvitamise piirmäär langetatakse 90
  protsendilt 70 protsendile, kuna tegemist ei ole esmase prioriteetsusega abivahenditega.
  Invarollereid saab edaspidi ainult erimenetluse teel.

Allikas: Sotsiaalkindlustusamet