+372 47 25 434
abivahendikeskus@hnrk.ee

E-R 8:00-16.30.
LÕUNA 12:00-12:30

Sadama 16, Haapsalu

E-R 8:00-16.30.
LÕUNA 12:00-12:30

Sadama 16, Haapsalu

+372 47 25 434
abivahendikeskus@hnrk.ee

Olulisemad muudatused abivahendite hüvitamistingimustes

Alates 1. jaanuarist 2022 jõustuvad abivahendite määruse muudatused. Toome all välja
olulisemad muudatused.

 • Ortoose (sh tallatugesid) ja uriini eritumist suunavaid abivahendeid (nt kateetrid ja uriinikotid) hakkab rahastama EestiTervisekassa ja nende soetamise aluseks on meditsiiniseadme kaart, mida saavad välja kirjutada pere- ja eriarstid. Puudeta lapsed saavad individuaalseid tallatugesid soetada perearsti tõendi alusel.
 • Need inimesed, kes on siiani Sotsiaalkindlustusameti poolse rahastamisega kateetreid soetanud, siis neile loob EestiTervisekassa ise meditsiiniseadme kaardi, mistõttu ei ole vaja täiendavalt kateetrite tõendi saamiseks arsti poole pöörduda.
 • Enne 1. jaanuari väljastatud paberkandjal abivahendi tõenditele kehtib ühe kuuline üleminekuperiood, mis tagab selle, et inimestel on võimalik Sotsiaalkindlustusameti toega ortoose ja uriini eritumist suunavaid abivahendeid soetada kuni 31.01.2022. Erimenetluse otsuse alusel on inimesel võimalik abivahendeid soetada otsuse kehtivuse lõppkuupäevani.
 • Abivahendi vajaduse tuvastamise ja tõendi väljakirjutamise õigus antakse ka üldarstidele, arst-residentidele ning logopeedidele. Logopeedid saavad tuvastada vajadust dialoogiseadmete ja häälevõimendite (kõrimikrofon) isiklikuks kasutuseks. Perearst lisati III ja IV aktiivsusgruppi proteeside ja manuaalsete ratastoolide abivahendi vajaduse tuvastajaks. Muudatuse järgselt väheneb eriarstide koormus.
 • Valgeid keppe saavad edaspidi raske või sügava nägemispuudega isikud soetada ilma tõendita.
 • Edaspidi on riigipoolse soodustusega võimalik soetada intiimpiirkonna puhastamiseks nahapuhastusvahendeid, mille pH-tase on 5,5 ning nahakaitsevahenditena saab edaspidi osta vaid tsinkoksiidil põhinevaid tooteid. EestiTervisekassa poolt rahastatud kateetreid, uriinikotte või peenise katteid soetavatel isikutel on õigus osta Sotsiaalkindlustusameti soodustuse toel juurde nahakaitse ja -puhastuse vahendeid.
 • Desinfektandid võetakse riigi poolt kompenseeritavate abivahendite loetelust välja, kuna lähtuvalt sotsiaalhoolekande seaduse abivahendi mõistest, ei ole antud juhul tegemist abivajajale mõeldud abivahendiga, vaid need on olnud mõeldud hooldajate kaitseks. Seoses COVID-19 pandeemiaga on desinfektandid muutunud igapäevaseks üldkasutatavaks vahendiks käte desinfitseerimisel.
 • Loetelust arvati välja ka liikumispuudega isikule kohandatud sõiduauto, kuna selliseid autosid ettevõtted ei paku. Isikul, kellel on liikumispuue ja kes on proteesikandja või ratastooli kasutaja, on võimalik soetada auto kohandusi mootori käsitsemiseks (käsijuhtimisseade).
 • Abivahendi loetellu lisati trepironijad, et ratastooli kasutavad inimesed, kes elavad trepiga elamus, ei peaks vajaliku abivahendi saamist taotlema erimenetlusega. Tegemist on ratastooli kasutajale igapäevaselt vajaliku abivahendiga, mille taotlemine toimus varasemalt erimenetlusega.
 • Loetellu lisati ka jälgimisseadmetena beebimonitorid, mida on võimalik soetada kuni 3- aastase lapse vanemal, kellel on tuvastatud kuulmislangus alates 50 dB.
 • Eraldi abivahendikoodid loodi nii lamatiste vältimise madratsitele kui ka seisuraamidele ja –tugedele ning laste ortopeedilistele jalatsitele. Vaegnägijatele mõeldud abivahenditele loodi eraldi koodid, sest varasemalt olid need vaegkuuljatele mõeldud abivahendite all.
 • Loetellu lisati ka ortoproteesid ning teise kõrva heli ülekande süsteem (CROS). Piirhindu suurendati individuaalselt valmistatud silmaproteesidel, abistaja juhitavatel käsiratastoolidel, II kategooria eriistmetel, II kategooria elektrilistel ratastoolidel, täiskasvanud isikute kuuldeaparaatidel, suurendavatel videosüsteemidel, daisypleieritel, signaliseerimisseadmetel ja vastuvõtjatel.
 • Piirmäära suurendati prilliklaasidel 50 protsendilt 90 protsendile, kuna tegemist on esmavajalike optiliste abivahenditega igapäevaelus toimetulekuks. Prilliklaase saavad soetada isikud, kellel esineb raske või täielik probleem nägemisfunktsioonides ning nägemisteravus paremini nägevas silmas koos korrektsiooniga 0.3 või alla selle, lastel 0,5 ja/või silmade vaateväli kitsam kui 30 kraadi.
 • Invarollerite, valgusfiltrite ja suurendusklaaside hüvitamise piirmäär langetatakse 90 protsendilt 70 protsendile, kuna tegemist ei ole esmase prioriteetsusega abivahenditega. Invarollereid saab edaspidi ainult erimenetluse teel.Allikas: Sotsiaalkindlustusamet

Loe veel

Sotisaalkaitseministri määrusega uuendati abivahendite loetelu tingimusi, piirhindu, piirlimiite, laiendati abivahendi tõendi väljakirjutamise õigusi ja abivahendi vajaduse tuvastajate ringi. Muudatuste eesmärk on tagada paremad võimalused abivahendite soetamisel või üürimisel. Peamised muudatused:

Alates 1. detsembrist 2020 kaob täielikult paberil abivahendi kaart ning abivahendi kasutajad saavad sotsiaalkindlustusameti iseteeninduses näha oma varasemaid ja uusi abivahendi ostu- ja üüritehinguid. Ostjal ei pea olema kaasas midagi

Abivahendimääruse muudatused alates 2019.a oktoobrist. Kordustõendi vajadus Alates 1. oktoobrist 2019 jõustus abivahendite määruse muudatus, milles on tehtud erinevaid täiendusi. Ühe suure muudatusena täiendati oluliselt nende abivahendite loetelu, kus puudub

Muudatused alates 1. jaanuarist 2019. Ülevaade suurematest muudatustest allpool. Hoolekandeasutuses viibivad inimesed saavad võrdsemad tingimused kodus elavate inimestega. Nimelt suureneb uuest aastast nende abivahendite loetelu, mida saab soetada riigipoolse toetusega.

Scroll to Top