+372 47 25 434
abivahendikeskus@hnrk.ee

E-R 8:00-16.30.
LÕUNA 12:00-12:30

Sadama 16, Haapsalu

E-R 8:00-16.30.
LÕUNA 12:00-12:30

Sadama 16, Haapsalu

+372 47 25 434
abivahendikeskus@hnrk.ee

Ettevõttest

ABIVAHENDIKESKUSE EESMÄRK

Pakkuda abivahendialaseid teenuseid vastavalt Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse põhiväärtustele, tagades terviklikuma taastusravi. Meeskonnapõhine lähenemine aitab leida rehabilitatsioonikeskuse kliendi vajadustest lähtudes sobivaima abivahendi, mis toetab tema iseseisvat toimetulekut ja integreerumist ühiskonda.

Teiseks eesmärgiks on pakkuda head valikut ja asjatundlikku teenindust abivahendikauplusena tavakülastajale. Soovime olla kliendile lähedal ja tegutseda vajaduspõhiselt. Soovime pakkuda Haapsalu inimestele laias valikus ortoose, teraapiavahendeid ja valmistada parimaid individuaalseid tallatugesid.

MISSIOON

Osutada kvaliteetseid abivahendialaseid teenuseid koostöös HNRK füsioterapeutide, tegevusterapeutidega ja teiste spetsialistidega, et abivahendid toetaksid taastusravi ja iseseisvat toimetulekut. Teeme koostööd erinevate abivahendeid müüvate ja rentivate ettevõtetega, perearstidega, maakonna haiglaga ning sotsiaal- ja rehabilitatsiooniteenuseid osutavate asutustega.

VISIOON

Arendada välja erinevaid abivahendialaseid teenuseid pakkuv keskus, mis katab kõik abivahenditega seotud vajadused. Tõsta puuetega inimeste, eakate ja nende lähedaste teadlikkust abivahendi taotlemisega seotud protseduuridest ja seadustest ning anda edasi teadmisi abivahendite kasutamisest kodus ja väljaspool kodu.

Meie inimesed

Tegevjuht ja abivahendispetsialist

Liina Valdmann

Tel. +372 472 5434

Mob. +372 59189007

 

E-post: liina.valdmann@hnrk.ee

Ortoosimeister

Martin van Schie
martin.vanschie@hnrk.ee

Abivahendispetsialist

Eve Lemmsalu
Tel. +372 47 25 461
eve.lemmsalu@hnrk.ee

Scroll to Top