HNRK Abivahendikeskusest

ABIVAHENDIKESKUSE EESMÄRK
Pakkuda abivahendialaseid teenuseid vastavalt Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse põhiväärtustele, tagades terviklikuma taastusravi ja rehabilitatsiooniteenuste osutamise. Teenustekomplekt aitab leida puudega inimese vajadustest lähtudes sobivaima abivahendi ning toetab klienti  abivahendi  soetamise kõikidel etappidel. Meeskonnapõhine lähenemine kliendi abivahendivajadusele toetab kliendi iseseisvat toimetulekut ja integreerumist ühiskonda.

MISSIOON
Osutada kvaliteetseid abivahendialaseid teenuseid koostöös HNRK füsioterapeutide, tegevusterapeutidega, et abivahendid toetaksid taastusravi ja iseseisvat toimetulekut.

VISIOON
Arendada välja kõiki abivahendialaseid teenuseid pakkuv keskus, mis katab kõik abivahenditega seotud vajadused. Tõsta puuetega inimeste ja nende lähedaste teadlikust abivahendi taotlemisega seotud protseduuridest ja seadustest.

IMG_4356 Abivahendikeskuse kabinet

Seoses Haapsalu Neuroloogilises Rehabilitatsioonikeskuses kasutusele võetud meetmetega palume Abivahendikeskust mitte füüsiliselt külastada.

Rehabilitatsioonikeskuses on keelatud kõik külastused ja lubatud on ainult statsionaarsed patsiendid.

Palume helistada meile numbril 59189007 või 4725461 ja leiame lahenduse teie soovile seoses abivahenditega! Toome teile soovitud kaubad õue/fuajeesse. Vajadusel saame saata kaubad pakiautomaadiga. Maksed saab teha pangakaardiga või ülekandega.

NB! Peatatud on tallatugede vastuvõtud.

Loe täpsemalt meie teatest

Liina Valdmann, Abivahendikeskuse juhataja