HNRK Abivahendikeskusest

ABIVAHENDIKESKUSE EESMÄRK
Pakkuda abivahendialaseid teenuseid vastavalt Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse põhiväärtustele, tagades terviklikuma taastusravi ja rehabilitatsiooniteenuste osutamise. Teenustekomplekt aitab leida puudega inimese vajadustest lähtudes sobivaima abivahendi ning toetab klienti  abivahendi  soetamise kõikidel etappidel. Meeskonnapõhine lähenemine kliendi abivahendivajadusele toetab kliendi iseseisvat toimetulekut ja integreerumist ühiskonda.

MISSIOON
Osutada kvaliteetseid abivahendialaseid teenuseid koostöös HNRK füsioterapeutide, tegevusterapeutidega, et abivahendid toetaksid taastusravi ja iseseisvat toimetulekut.

VISIOON
Arendada välja kõiki abivahendialaseid teenuseid pakkuv keskus, mis katab kõik abivahenditega seotud vajadused. Tõsta puuetega inimeste ja nende lähedaste teadlikust abivahendi taotlemisega seotud protseduuridest ja seadustest.

IMG_4356 Abivahendikeskuse kabinet

Head kliendid!

! Alates 4.5.2020 on Tervisameti nõuete kohaselt HNRK fuajeesse sissepääsu juurde üles seatud nakkustõrje kontrollpunkt. Kontrollpunktis on meditsiinitöötajad, kes mõõdavad kontaktivabalt ravile saabuvate patisentide kehatemperatuuri, hindavad ülemise hingamisteede nakkushaiguste tunnuseid, paluvad täita ja allkirjastada tervisedeklaratsiooni, paluvad sooritada käte desinfitseerimise ja annavad maski. Kui patsiendil on palavik või ülemiste hingamisteede sümptomid või anamneesis mu ohutegur, on meditsiinitöötajad õigus inimest mitte haiglasse lubada.

! HNRK Abivahendikeskusesse tulles palume võimalusel ette helistada meile numbril 4725461 ! Saame külastuse detailid eelnevalt kokku leppida ja nakkusriski vähendada.

! Tallatugede vastuvõtuks või ortooside asjus saab aja eelnevalt kokku leppida ja enne vastuvõttu käia läbi nakkustõrje kontrollpunktist haigla fuajees. 

Kõige õigem ja ajakohasem info koroonaviiruse COVID-19 kohta on leitav Terviseameti kodulehelt – https://www.terviseamet.ee/
Viirusennetuse teavitusmaterjalid https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised

Liina Valdmann, Abivahendikeskuse juhataja