+372 47 25 434
abivahendikeskus@hnrk.ee

E-R 8:00-16.30.
LÕUNA 12:00-12:30

Sadama 16, Haapsalu

E-R 8:00-16.30.
LÕUNA 12:00-12:30

Sadama 16, Haapsalu

+372 47 25 434
abivahendikeskus@hnrk.ee

Abivahendimääruse muudatused

Abivahendimääruse muudatused alates 2019.a oktoobrist.

Kordustõendi vajadus

Alates 1. oktoobrist 2019 jõustus abivahendite määruse muudatus, milles on tehtud erinevaid täiendusi. Ühe suure muudatusena täiendati oluliselt nende abivahendite loetelu, kus puudub korduva tõendi vajadus. Korduva tõendi kaotamine tähendab seda, et kui inimene on eelnevalt tõendi alusel abivahendeid soetanud ja selle kohta on tema isikliku abivahendi kaardil kanne olemas, ei pea ta uut arstitõendit esitama. Pärast muudatust jääb korduva tõendi vajadus 41 abivahendi puhul, mh madratsid lamatiste vältimiseks, seisuraamid, jalatsid ja kuulmisaparaadid.

2019. aasta jaanuaris jõustunud muudatustega ei vaja vanaduspensioniealised inimesed enam uriini imavate abivahendite ostmiseks kordustõendit, sest selle sihtrühma vajadus enamasti ei muutu. Uue muudatusega laiendatakse erisust ka tööealistele inimestele. Uriinipidamatuse jaoks mõeldud toodete, sh mähkmete ostmisel vajavad korduvat tõendit hetkel veel lapsed (kuni 18-aastased).

Vanaduspensioniealistel inimestel tehti täiendav muudatus, millega kaotatakse uriinipidamatuse abivahendite esmase tõendi vajadus. See tähendab, et vanaduspensioniealine inimene ei pea uriinipidamatuse kompenseerimiseks mõeldud toodete (nt mähkmete, sidemete) vajaduse tekkimisel esitama esmast tõendit.

Sihtrühmi läbivalt kaotati kordustõendi esitamise vajadus ka puusaproteesidel, siibritel, püsikateetritel, ühekordsetel kateetritel, peenisekatetel, vanni- ja dušitoolidel, vanni-, duši- ja mähkimislaudadel, ühe ja kahe käega käsitsetavatel käimisabivahenditel, autokohandustel mootori käsitlemiseks, liikumispuudega inimesele käsijuhtimisele kohandatud sõiduautol, kolmerattalistel pedaalidega jalgratastel, käsi- ja elektrilistel ratastoolidel, kärudel, libistamislaudadel ja -mattidel, teisaldatavatel käsipuudel tõusmiseks, tõsterihmadel ja -rakmetel, lingtõstukitel, voodilaudadel, eriistmetel, seljatugedel, elektrilise reguleerimisega vooditel, toetusabivahenditel, kaasaskantaval kaldteel, raadiosagedusega ülekandesüsteemidel, dialoogiseadmetel, visuaalse ja mehaanilise signaaliga seadmetel, keskkonnahäiresüsteemidel ja haaramistangidel.

Abivahendite loetelu korrastamine

Riigi kompenseeritavate abivahendite loetelust võeti välja mitmed tooted. Oluline muudatus puudutab treening- ja ergomeeterjalgrattaid ning täiskasvanute kolmerattalisi jalgrattaid. Abivahendite loetelust leiab tooted ja vahendid, mille abil saab ennetada tekkinud või kaasasündinud kahjustust või puude süvenemist, kompenseerida kahjustusest või puudest tingitud funktsioonihäiret, parandada või säilitada füüsilist või sotsiaalset iseseisvust ning tegevus- ja töövõimet. Sellised abivahendid on näiteks proteesid, ratastoolid, kuulmisabivahendid, mis kompenseerivad ja parandavad inimese iseseisvat toimetulekut, mh füüsilist iseseisvust. Treening- ja ergomeeterjalgrataste puhul leidub riiklikus süsteemis alternatiivseid toetavaid teenuseid teistes süsteemides, näiteks taastusravi. Need aitavad taastada ja säilitada inimese füüsilist ja vaimset võimekust, näiteks insuldijärgselt halvatud kehaosa tööd.

Kolmerattalised standardsed jalgrattad on mõeldud selleks, et neid kasutataks laiemal eesmärgil kui puudest tuleneva lisavajaduse kompenseerimiseks. Kui inimene vajab siiski konkreetselt puudest tingitud erivajaduse tõttu spetsiaalsete kohandustega jalgratast, saab ta ametile esitada erimenetluse taotluse.

Täiendavalt võeti riigi rahastatavate toodete loetelust välja varbasirutajad ja -toed, sõrmikud ja labakindad, mittelibisevad alused, abivahendid lõikamiseks, hakkimiseks ja tükeldamiseks, lugemis- ja töövalgustid, helistamistarvikud, raamatutoed ja -hoidjad. Enamiku toodete puhul on loetelust väljavõtmise põhjus selles, et tegemist ei ole puudest tuleneva vajadusega. Neid tooteid võib vajada ka inimene, kellel ei ole puuet ega töövõime langust. Kui aga inimene vajab puudest tulenevate kohandustega toodet, võib ta jätkuvalt esitada sotsiaalkindlustusametile erisuse taotluse.

Abivahendi piirhindadega seotud muudatused

Ühtlasi tõsteti mitmete abivahendite piirhindu. Näiteks tõsteti puudega lastele mõeldud kohandustega kolmerattaliste jalgrataste üürimise piirhinda 41.50 eurolt 68 euroni.

Lisaks tõsteti autole mõeldud käsijuhtimisseadme piirhinda 885 eurolt 1500 euroni. Liikumispuudega inimesele käsijuhtimisele kohandatud sõiduauto piirhind ühtlustati käsijuhtimisseadme piirhinnaga samale tasemele, sest tegemist on samal eesmärgil kasutatavate ja sageli sarnaste seadmetega.

Tõendi nõude muudatused

Lamatiste vältimiseks mõeldud madratsi tõend laieneb edaspidi muudele lamatiste vältimise toodetele.

Elektrilise reguleerimisega voodile väljastatud tõend laieneb libilinadele ja voodilauale.

Nii saab näiteks elektrilise reguleerimisega voodi tõendiga soetada hiljem vajaduse tekkimisel libilina või voodilaua ilma täiendava tõendita.

Abivahendite kirjeldustes ja kompenseerimise tingimustes tehtavad täpsustused

Kommunikatsioonivõimendi juurde lisati eritaotluse klausel. Edaspidi saab kommunikatsioonivõimendit soetada ainult eriotsuse alusel.

Käsijuhtimisseadme ja liikumispuudega inimesele käsijuhtimisele kohandatud sõiduauto näidustuse lahtrisse lisati nõue, et inimesel peab olema abivahendi saamiseks kehtiv autojuhiluba. Nõue tagab, et riik rahastab autoga juhtimiseks mõeldud kohandusi inimesele, kellel on kehtiv juhtimisõigus.

Keskkonnahäiresüsteemide näidustuse lahtrisse lisati sihtrühma täpsustus, mille kohaselt saab laps osta riigipoolse soodustusega keskkonnahäiresüsteemi alates kuuendast eluaastast.

Allikas: Sotsiaalkindlustusamet

Loe veel

Sotisaalkaitseministri määrusega uuendati abivahendite loetelu tingimusi, piirhindu, piirlimiite, laiendati abivahendi tõendi väljakirjutamise õigusi ja abivahendi vajaduse tuvastajate ringi. Muudatuste eesmärk on tagada paremad võimalused abivahendite soetamisel või üürimisel. Peamised muudatused:

Alates 1. jaanuarist 2022 jõustuvad abivahendite määruse muudatused. Toome all välja olulisemad muudatused. Ortoose (sh tallatugesid) ja uriini eritumist suunavaid abivahendeid (nt kateetrid ja uriinikotid) hakkab rahastama EestiTervisekassa ja nende

Alates 1. detsembrist 2020 kaob täielikult paberil abivahendi kaart ning abivahendi kasutajad saavad sotsiaalkindlustusameti iseteeninduses näha oma varasemaid ja uusi abivahendi ostu- ja üüritehinguid. Ostjal ei pea olema kaasas midagi

Muudatused alates 1. jaanuarist 2019. Ülevaade suurematest muudatustest allpool. Hoolekandeasutuses viibivad inimesed saavad võrdsemad tingimused kodus elavate inimestega. Nimelt suureneb uuest aastast nende abivahendite loetelu, mida saab soetada riigipoolse toetusega.

Scroll to Top