Muudatused abivahendimääruses

Muudatused alates 1. jaanuarist 2019. Ülevaade suurematest muudatustest allpool.

  1. Hoolekandeasutuses viibivad inimesed saavad võrdsemad tingimused kodus elavate inimestega. Nimelt suureneb uuest aastast nende abivahendite loetelu, mida saab soetada riigipoolse toetusega. Uus määrus ei laiene aga kõikidele abivahenditele ning hooldaja tööd hõlbustavad ning hoone juurdepääsetavusega seotud abivahendid peab hoolekandeasutus inimesele seal viibimise ajal tagama.
  2. Suurendatakse ka inkontinentsi abivahendite kogust ehk piirlimiiti. Näiteks sidemeid ja mähkmeid saab edaspidi soodushinnaga osta 60 asemel kuni 120 tükki kuus. Samuti ei ole vanaduspensioniikka jõudnutel uuest aastast uriini absorbeerivate abivahendite soetamiseks korduvtõendit vaja. See tähendab seda, et kui vanaduspensioniealine inimene on eelnevalt uriinipidamatuse abivahendeid ostnud ja selle kohta on tema abivahendi kaardil kanne olemas, ei pea ta uut arstitõendit esitama. Samuti suurendatakse imavate aluslinade kogust 10 tükilt 30 tükini kalendrikuus. Pestavaid aluslinu saab soetada kuni 2 tükki kuus.
  3. Uue abivahendina lisatakse nägemispuudega vanaduspensioniealiste olukorra parandamiseks abivahendite loetellu juhtkoer. Juhtkoerte teenus sisaldab juhtkoerte kasvatust, koerte väljaõpet, koera ja inimese nö kokkuõpet, iga-aastaseid veterinaaruuringuid ning õppepäevi kuni juhtkoera töö lõpuni.
  4. Selleks, et abivahend oleks inimesele lihtsalt ja kiiresti kättesaadav laieneb nende abivahendite ring, millele saab tõendi väljastada perearst. Edaspidi saab lisaks eriarsti tõendile ka perearsti tõendiga soetada lugemis- ja töövalgustit, punktkirjavarustust, displeierit, arvuti ekraanisuurendustarkvara jpm. Alates 01.07.2019 saavad abivahendi tõendit väljastada ka õed, kes saavad tuvastada näiteks lamatise vältimiseks mõeldud abivahendite, söögipõllede, tualetitoolide, potitoolide, käimisabivahendite jpm abivahendite vajadust.

Allikas: Sotsiaalkindlustusamet