Pilootprojekt „ABIVAHENDITE VÕIMALDAMINE TÖÖEALISTELE ILMA PUUDE JA TÖÖVÕIME LANGUSETA“

01.01.2021 – 30.06.2021 vahemikus toimub Sotsiaalministeeriumi poolt algatatud projekt, mille raames piloteerib Sotsiaalkindlustusamet abivahendite soetamist puude ja töövõime languseta tööealiste inimeste seas.

Projektis saavad osaleda inimesed, kellel ei ole tuvastatud puuet ega töövõime langust kellel ja kellel on spetsialisti/arsti poolt tuvastatud abivahendi vajadus (abivahendi tõend).

Abivahendite pilootprojekti tutvustus lingil.