Currently browsing

Page 5

Abivahendialastest teenustest HNRK-s

Käesoleva aasta sügisest alustas HNRK oma abivahendikeskuse visiooni kujundamise, teenuste välja töötamise ja piloteerimisega . Eesmärgiks on välja töötada patsiendikeskne teenustekomplekt , …