HAIGEKASSA SOODUSTUS OPERATSIOONI- JA TRAUMAJÄRGSELT

HNRK Abivahendikeskus OÜ on Eesti Haigekassa koostööpartner. Haigekassa kompenseerib kindlustatud isikutele operatsiooni- ja traumajärgsed ortoosid 6 kuu jooksul 90% ulatuses.

Meditsiiniseadme vajaduse määrab raviarst (perearst, kirurg, ortopeed jne), kes väljastab digitaalse retsepti operatsiooni või trauma kohta, märkides retseptile meditsiinilise abivahendi vajaduse (operatsiooni- või traumajärgselt).

Ortoosi ostmiseks saab patsient arsti suunamisel pöörduda HNRK Abivahendikeskuse poole, kellelt saab digitaalse retsepti alusel osta soodustingimustel vajaliku ortoosi.