Abivahendikeskne sotsiaalteenus

  • Patsiendi esindamine abivahendi taotlemisel
  • Dokumentide koostamine, esitamine ja taotlemine
  • Protsessi jälgimine