Abivahendi nõustamisteenus

  • Abivahendivajaduse hindamine
  • Sobivaima abivahendi soovitamine
  • Eksperthinnangu koostamine