ABIVAHENDIKESKUSE TEENUSED

ABIVAHENDIKESKUSE TEENUSED ON

► PUUETEGA INIMESTELE JA NENDE HOOLDAJATELE

► HNRK PATSIENTIDELE

► AMETKONDADELE

HNRK ABIVAHENDIKESKUSEST SAAB OSTA JA RENTIDA ABIVAHENDEID SOODUSTINGIMUSTEL ISIKLIKU ABIVAHENDIKAARDI ALUSEL:

  • kuni 18-aastane laps;
  • kuni 18-aastane puudega laps;
  • 16 – 63-aaastane tööealine isik, kellel on tuvastatud töövõime kaotus 40 protsendi ulatuses või enam;
  • 18-aastane ja vanem puudega isik;
  • alates 16-aastane tööealine isik, kellel on tuvastatud osaline töövõime või töövõime puudumine;
  • 63-aastane ja vanem vanaduspensioniealine isik;

LISAINFOT ABIVAHENDITE MÄÄRAMISE JA SOODUSTINGIMUSTE KOHTA:

HNRK kodulehelt www.hnrk.ee

Sotsiaalministeeriumi kodulehelt www.sm.ee